luni, 6 martie 2017

Vanzare de terenuri


Publicație de vanzare bunuri imobile
SC SIDERCA SA- în faliment, bankruptcy, en faillite,  avand CUI RO 1916090, cu sediul in Mun. Călărași, str. Prelungirea București, nr.162, jud.Călărași, prin lichidator judiciar consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, tel/fax 021 3194556 și CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241586601, fax 0241610270, desemnat prin încheierea din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*,

Organizeaza licitaţii publice cu strigare, in data de 08.03.2017, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării bunurilor imobile situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași:

Nr. crt.
Denumire bun imobil
Suprafata
-mp-
Identificare cadastrala
OCPI Calarasi

Pret de pornire
-Exclusiv tva-
1
Teren retele electrice
16.273
CF nr. 5820 nr. cad. 3201
67.600 lei
2
Otelarie cu convertizoare
20.419
CF nr 22079, nr cad 22079
190.645 lei
3
Completare teren triaj
4.723
nr cad 3259
44.070 lei
4
Otelarie cu convertizoare
9.144
CF nr. 22078, nr cad 22078
67.405 lei
5
Halda de zgura completare
19.605
CF nr. 21152, nr cad 21152
245.115 lei
Precizare: Pentru bunurile mentionate anterior nu a fost obtinut aviz de mediu.

            Dca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 15.03.2017.
            Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie.
             Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, de la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei.         Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației. Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei +TVA și contravaloarea Caietului de sarcini 7.000 lei+TVA, se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC INSOL deschis la BRD Constanța. Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN RO11BRMA0999100056420046, Titular: SC SIDERCA SA in faliment- deschis la Banca ROMANEASCĂ.
            Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilelor este invitată să anunţe în scris lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Bucuresti str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5 sau Constanța, str. Cibinului nr. 8, până la data și ora primei licitaţii, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa acea data.
            Bunurile vor fi dobandite liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel ori măsuri asigurătorii (art. 53 din Legea 85/2006).
            Informaţii suplimentare :la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau la telefon 0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro/ www.agentiadeinsolventa.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu