marți, 5 ianuarie 2016

5 ianuarie 1859 - Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei


La 5 ianuarie 1859 - Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei de Adunarea Electivă a Moldovei.
"Alegându-te pe tine domn în ţara noastră, am vroit să arătăm lumei aceea ce toată ţara doreşte: la legi nouă om nou.
O, Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misia… Fii dar omul epohei; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul, fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru cari mai toţi domnii trecuţi au fost nepăsători şi răi.
Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn cetăţean; urechea ta să fie pururi deschisă la adevăr, şi închisă la minciună şi linguşire”. Discursul lui Mihail Kogălniceanu, în numele Adunării Elective

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu